aprill 14, 2010

Pottsepa (pott-ahju ehitaja) koolitus


Koolitusele oodatakse huvilisi, kellel on eeldusi käeliseks tegevuseks, soovi enda arendamiseks ja tahtmist omandada pottsepa kutseoskusi. Oma oskusi saavad täiendada müürsepp ahjuladujad, (tellisahju ehitajad). Pottsepa elukutse on oma elujõudu taastamas.

Koolitus toimub 3.mai - 30.juuni ja maksab 7200 krooni.

Pottsepad saavad nii teoreetilist kui praktilist õpet. Ehitatakse valmis pottahi.

Lektorid:
Annes Andresson - OÜ Ahjutarve juhataja, insener
Koit Koppel - OÜ Pottseppmeister, pottsepp

Meie lektorid on oma ala asjatundjad Eestis ning oskavad juhendada ning praktiliselt õpetada pottahju ehitamist.
Registreeru tel. 7361 831 või e-mailil: koolitus@khk.tartu.ee